Audiotext

Výhody interaktívnej hlasovej služby:

 • služba dostupná 24 hodín denne / 7 dní v týždni

 • ušetríte na ľudských zdrojoch – automatizácia telefónnych hovorov, pri ktorých nie sú potrební živí operátori

 • príjem veľkého množstva hovorov a ich spracovanie v jednom okamihu

 • výber primeranej cenovej hladiny v závislosti od typu služby

 • mobilná zábava

 • ponuka nových služieb vašim klientom

Audiotex

Sprístupnite svoje služby a speňažte ich za hodnotu, ktorá Vám vyhovuje!

Audiotex je hlasová technológia, ktorá umožňuje telefonovanie s pridanou hodnotou, pričom volajúci má možnosť vypočuť si požadované informácie, nahrať ľubovoľné údaje, zaregistrovať sa v interaktívnej súťaži, hlasovať alebo byť prepojený k živému operátorovi. V závislosti od služby na linke je možné v jednom okamihu prijať viac ako 180 telefonátov a každému z týchto volajúcich poskytnúť požadovanú informáciu alebo službu.

Vyberiete si cenu za minútu, ktorú zaplatí váš zákazník. Z každej pretelefonovanej minúty dostanete svoju províziu.

Cenové hladiny volaní na audiotex:

2€   |   1,60€   |   1,20€   |   1€   |   0,80€   |   0,60€   |   0,50€

CENNÍK AUDIOTEXOVÝCH SLUŽIEB
Všeobecné podmienky audiotexových služieb

Premium SMS

Speňažte svoje služby

Ideálny nástroj pre marketingové kampane, spotrebiteľské súťaže a chatové služby. Zákazník zasiela kľúčové slovo na skrátené číslo. Z každej SMS, ktorú klient uhradí operátorovi, pripadá partnerovi zisk v závislosti od ceny SMS. Cenu SMS si partner vyberá z niekoľkých cenových hladín.

Cenové hladiny prémium SMS:

0,50€   |   0,80€   |   1€   |   1,20€   |   1,60€   |   2€   |   3€  

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU
Všeobecné podmienky premium SMS

Kategórie prémiových sms služieb

 • Interaktívne SMS súťaže

 • SMS hlasovanie a ankety

 • Informačné SMS služby

 • Chatové platformy

 • SMS spotrebiteľské súťaže

 • Mobilná zábava

Výhody reklamnej SMS:

 • rýchlosť doručenia správy s presným načasovaním
 • oslovenie vybranej cieľovej skupiny
 • možnosť okamžitej spätnej väzby osloveného klienta

Reklamné SMS

Strategický marketingový kanál, ktorý funguje veľmi efektívne pri zasielaní reklamy vybranému zákazníkovi. Správne naformulovaná informácia obsiahnutá v 160 znakoch dokáže vyvolať okamžitú reakciu zákazníkov. Reklamnú SMS je možné zaslať len zákazníkom, ktorí dali svojmu zmluvnému operátorovi súhlas k prijatiu reklamných SMS. Príkladom reklamnej SMS je:

 • Výzva na zapojenie sa do spotrebiteľskej súťaže
 • Informácia o prebiehajúcich zľavách
VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU
Všeobecné podmienky služieb

Kategórie informačnej SMS

 • Správa o dostupnosti zásielky

 • Pripomienka návštevy u lekára / zverolekára

 • Autentifikácia – zaslanie bezpečnostného kódu

 • Upozornenie na kontrolu STK

 • Pozvánka na konkrétnu udalosť

 • Informácie o zľavách

Informačné SMS

Zašlite svojim existujúcim zákazníkom SMS správu, ktorá ich okamžite upozorní a informuje  o udalostiach, ktoré môžu byť pre nich dôležité!

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU
Všeobecné podmienky služieb

Ponúkame riešenia, ktoré vyhovujú Vašim potrebám.

Výhody SMS PLATBY:

 • Jednoduchá a okamžitá platba za tovar a služby

 • Žiadne platobné karty ani hotovosť

 • Bez registrácie a viazanosti

 • Žiadne náklady na zriadenie a vedenie služby

 • On-line aplikácia pre partnera

kontaktujte nás
Všeobecné podmienky služieb

SMS platby

Služby, pri ktorých je profit vo vašich rukách.

Jednoduchá, rýchla a komfortná možnosť ako zaplatiť vybrané služby alebo produkty zaslaním SMS správy z mobilu. K platbe stačí len mobil a aktívna SIM karta.

Zákazník zasiela SMS s určeným kľúčovým slovom alebo unikátny vygenerovaný kód na číslo 8844.

Jednotlivé služby a tovary je možné spoplatniť v cenovej hladine od 0,15€ do 50€ s DPH.

SMS platby je možné využiť pri spoplatnení:

SMS parking je veľmi efektívny a komfortný nástroj úhrady za parkovné pre parkujúceho i poskytovateľa parkovacích služieb. Vďaka nulovým inštalačným nákladom pri zavedení dokáže prevádzkovateľom výrazne ušetriť vstupné náklady a prevádzku parkovacej služby.

Ako to funguje:
1. Vodič zasiela SMS na číslo 2200.
2. Následne dostane vodič potvrdzujúcu SMS, čím zároveň uhradí hodnotu za zvolenú dobu parkovania.
3. 10 minút pred uplynutím uhradenej doby parkovania dostane vodič bezplatnú SMS s informáciou o uplynutí úhrady parkovného.
4. V prípade, že si vodič chce parkovné predĺžiť, postupuje rovnako ako na začiatku, zašle predpísanú SMS správu.

Prevádzkujeme SMS parking v nasledujúcich mestách:

Bardejov, Brezno, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Fiľakovo, Nová Baňa, Nitra, Púchov, Prievidza Rožňava, Topoľčany, Trnava.

Elektronický SMS lístok na MHD je obľúbená služba, ktorý výborne dopĺňa štandardné formy predaja MHD lístku.
SMS lístok je možné si zakúpiť u všetkých mobilných operátorov na Slovensku klientom s paušálnym programom ako aj klientom s predplatenou kartou.
Každé mesto má určené vlastné časové pásma a k nim prislúchajúce cenové hladiny.

Naša spoločnosť zabezpečuje služby pre nasledovné mestá:

MHD Banská Bystrica, MHD Košice, MHD Prešov, MHD Trnava, MHD Nitra

inzercia, topovanie, predplatné, kupóny, vstupenky, súbory na stiahnutie, online hry, herné servery, prístup na digitálny obsah a podobne.

knihy, časopisy, média CD/DVD, softvér, darčekové predmety a podobne.

POTREBUJETE PARTNERA PRE VÁŠ PROJEKT?

Kontaktujte Nás